Нашите проекти

През 2007 г. NOVABUILD насочва своя професионален фокус приоритетно в изграждането на модерни, функционални и реализирани с високо качество жилищни проекти. Стъпвайки върху стабилната основа на  на придобития в последните години опит, днес ние сме уверени, че притежаваме необходимите познания и възможности, за да предоставим продукт с високо качество и изцяло съобразен с изискванията и индивидуалните потребности на нашите клиенти.

жилищна сграда

Lea Residence 1-2

многофункционален жилищен комплекс

жилищна сграда

Lea Residence 3-4

многофункционален жилищен комплекс

жилищна сграда

Студентски Град

многофункционална жилищна сграда

жилищна сграда

Vitosha Park View

многофункционален жилищен комплекс

жилищна сграда

Vaya Residence

многофункционална жилищна сграда

бул. България 73А

office@novabuild.bg

sales@novabuild.bg

0888555355